Autor Tema: Traganje i traženje-otkrivanje mirisa  (Pročitano 65193 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže BlackKan

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 6029
 • Member since: Mar 16, 2012

Traganje i traženje-otkrivanje mirisa
« poslato: 14 April, 2012, 08:29:46 »
Opstanak psetolikih divljih grabljivih životinja zavisi prvenstveno od njihovog njuha. Ta sposobnost je sačuvana i kod psa. Osobina psa da sve zapaža i doživljava organom njuha je čoveku teško shvatljiva i često nema dovoljno poverenja u njuh psa. Da bi se shvatila ta pseća osobina treba dobro upoznati tu njegovu sposobnost i njezine anatomske temelje.

Površina kojom pas oseća miris je veličine 150 do 170 cm2, a površina kojom čovek oseća miris nije veća od 5 cm2. Sluzokoža za mirisanje kod psa je debela 0,1 milimetar, a čoveka samo 0,006 milimetara. Pas ima oko 220.000.000 mirisnih stanica, a njuh mu ima osećaj za preko 500.000 mirisa različitih vrsta i koncentracija. Čulo njuha kod psa je 11.500 puta je osetljivije od ljudskog.

Pored čula bitna je i prerada nadražaja, primljenih u mozgu. U odnosu na težinu tela pas ima pet puta manji mozak od čoveka, ali se jedna sedmina moždane mase sastoji od stanica za mirisanje, dok je taj moždani režanj kod čoveka težak samo neoliko grama. Čovek, ne samo da slabije osećamo mirise, već i ono sto osjeti, ne može ni približno tačno identifikuje kao pas.

Saznanja koja posjedujemo o psećim sposobnostima učinila su pse neizbežnim ljudskim pratiocima pa i pomagačima još od davnina.

Kako je čulo njuha najrazvijenije čulo psa i njegova sposobnost da oseti i prepozna razne mirise dovela do toga da se psi uspešno dresiraju u radu na tragu.

Poznati švajcarski dreser Urs Ochenbein naveo je interesantan test procjene sposobnosti njuha psa: „Pomoćnik će položiti trag od A do B. Pola sata kasnije dovesti ćemo psa do početka traga i on će za svega nekoliko minuta usta­noviti kojim je pravcem čovek pošao. On, dakle, može namirisati na kojoj je strani trag za delić sekunde svežiji, što znači da se možemo potpuno osloniti na njuh svoga psa."

Kao u svemu ostalom, tako i u radu na tragu postoje granica koja se ne može svladati. Ta granica se nalazi tamo gde koncentracija mirisa traga padne ispod nivoa koji je osetljiv za psa ili kada se drugim jačim mirisima neutralizuje miris po kome pas traga. Tada moramo da budemo svesni da pas naprosto ne može dalje i to se mora prihvatiti i ne sme se tvrditi da je pas zakazao. Uslovi pod kojima miris traga se zadržava duže ili kraće nama nisu dovoljno jasni, što dokazuje i to da pas često mimo očekivanja izvanredno sledi trag po terenu za koji mislimo da je pretežak, a stane na teren za koji smatramo da je lak za traganje. Zbog toga rad psa tragača je interesantan za proučavanje i nikad neće biti do kraja razjašnjen.

Pojam traga

Po opštoj definiciji trag je povreda tla koja nastaje kada se neko ili nešto po njemu kreće. Ta povreda tla je utisak koji ostaje u mekom tlu (oranica, blato, pesak, sneg...) ili otisak na tvrdom tlu (beton, asvalt, patos, ostale tvrde površine...). Utisci su vidljivi, dok se otisci najčešće ne vide golim okom, već posebnim instrumentima i metodama za snimanje otisaka.

Specifična definicija traga, koja je bitna za poznavanje dresure pasa, izvodi se iz razloga što utisci i otisci traga nemaju nikakvog značaja za psa tragača, jer on prati trag po radi isključivo na mirisu traga. Po toj specifičnoj definiciji trag je skup karakterističnih mirisa koji je ostali na tlu kojim je prešlo neko biće i koji se razlikuju od mirisa tla. Sastoji se od različitih mirisa, čija se jačina i sastav menjaju, kao na primer: kada trag prelazi sa livada na oranicu, sa vode na put, šumu i slično, ili pak može da bude povređen drugim tragom (tragovima). Miris traga je, ustvari, miris zgaženog bilja, poremećenog tla i ostataka čovekovog ili životinjskog mirisa. Čovečiji trag ima lični miris i specifični miris (od odeće i obuće).

Ø  Lični miris je miris znoja i zavisi od starosti, zdravstvenog stanja, pola i higijenskih uslova i samog načina života. Jaki su mirisi starije osobe, bolesne, zamorene, osobe pod dejstvom alkohola... Različiti su miris muškarca i žene. Isto tako razni delovi tela imaju različit intenzitet mirisa. Mirisi životinja su različiti u zavisnosti od vrste životinje.

Ø  Specifični mirisi nastaju od obuće i odeće i zavise od njihove starosti. Tako, nova odeća ili obuća ima drugačiji miris od nošene. Uz čestice mirisa vlasnika prilepe se i delići mirisa koji se donesu iz spoljašnje sredine i mogu biti vezi sa zanimanjem kao mirisi: alkohola, duvana, naftnih derivata, parfema i sl.

Osim za čovekom ili životinjom trag ostaje i za prevoznim sredstvom, koji takođe obiluje specifičnostima, ali nije bitan kao trag koji će pas pratiti već kao trag koji ometa trag koji pas prati.

Konrad Most pokazao je u više hiljada ogleda kako nastaje miris traga i kako se zadržava na tlu: Pomoću naprave za polaganje traga dokazao je da se pas prvenstveno ravna po ozledama tla, dakle po mirisu tla. S druge strane, Most je dokazao da čovek, koji ostavlja samo lični miris, kako je izveo u ogledima gde je čovek vučen da lebdi iznad terena, bez obzira koliko se znojio i koliko se taj miris spustao na tlo, nije ostavio trag „čitljiv“ za psa. Ni jedan pas nije mogao slediti tako postavljen vazdušni trag. Nijednim kasnijim istraživanjem ti rezultati to nije opovrgnuto pa ih se i mi moramo držati.

Miris tla i lični miris

Pas sledi trag po terenu koji više ili manje jednoliko miriše, pri čemu se instiktivno zadržava na karakteristične promene mirisa tla. Te promjene mirisa nastaju od ranijeg traga čiji se miris zadržao na tlu ili kasnije nastale povrede traga drugim tragom koji drugačije miriše od praćenog traga. Zavisno od spoljašnjih uslova karakterističan miris traga slabi i za nekoliko dana će se potpuno izgubiti.

Takođe pas raspoznaje isti miris traga koji je samo nekoliko sekundi svežiji i po tome će znati u kojem pravcu trag vodi i ne dešava se da pas ide po tragu unazad. Pas ne sledi vetrom nanesen miris. On sledi trag po mirisu tla. Kako je navedeno u specifičnoj definiciji traga, trag se sastoji i od ličnog mirisa. To su mirisne čestice koje ostaju iza polagača traga. One lebde u vazdušnom prostoru neposredno iznad tla, delomično ih odnosi vetar a delomično se spuštaju na tlo. Takav lični miris brže nestaje od mirisa tla, koji nastaje od ozleda tla i dugo se zadržava.

Česte su nesuglasice da li pas prepoznaje trag po specijalnom ličnom mirisu polagača pošto se taj miris gubi najkasnije nakon trideset minuta. Kao što je navedeno u Mostovim ogledima gde psi nisu sledili mirise koji su ostajali iza lebdećih postavljača.

Ponekad će, kada se približi osobi koja je položila trag, pas naglo dignuti nos s traga i početi njušiti ka toj osobi i brzo će je pronaći. Čim izgubi taj lični miris postavljača, donesen vazdušnim strujanjem, pas će se vratiti na trag. To je prirodno zbivanje (način dolaska canida do plena), međutim, potreban je veoma jak miris polagača da bi pas tako reagovao. Česta su mišljenja dresera da ne koristi psu staviti pod nos predmet koji pripada polagaču traga, kako bi psa naveli na pravi trag i da da pas umije pronaći vlasništvo svog gospodara između mnogih drugih predmeta, ali da po mirisu nekog predmeta ne nalazi određeni trag. Iskustva moja i dresera sa kojima sam radio su pokazala da miris predmeta koji pripada polagaču traga nema samo lični miris polagača, kakav ostaje iznad traga i brzo se gubi, već je taj miris nastao usled povrede predmeta ličnim mirisom i ima karakteristične mirise po kojima pas nalazi trag i lice koje je postavilo trag. Iz ovoga se izvodi zaključak da nikada ne treba vršiti indentifikaciju sa traga na osobu (polagača traga) već sa predmeta (sa kojeg je uzet miris da bi se pronašao trag) na osobu.

Dešava se da usled vetra miris traga nije sasvim iznad tla kuda je prošao postavljač. Pas će tada tragati uz trag, sto često možemo primetiti ako vetar duva sa strane.

Mlade pse te treba prerano upućivati na trag, prvo ih treba naučiti da „pamte“ mirise i da znaju da identifikuju predmet po mirisu drugog predmeta koji ima isti miris, uzmimo na primer dva predmeta koji su dugo bila u dodir istog lica, kao i da identifikuju vlasnika po mirisu predmeta ili predmet po mirisu vlasnika.

Čvrstoća i sigurnost psa na tragu

Svaki pas tragač biće u situaciji da napusti jedan trag i pređe na drugi ako su postavljeni tragovi jed­nako stari. Samo izuzetno izdresiran pas ne napuštaju trag koji se ukršta s drugim istovremeno položenim tragom. U praksi se ne sme računati da će pas slepo slediti jedan trag i da će zanemariti ostale koji su povredili sleđeni trag osim kada pas radi na tragu ne starijem od pola sata jer je tada na tragu još jak lični miris postavljača. Mada je retko da su tragovi, koji se ukrštaju, jednako stari, već su uglavnom sa nekoliko minuta razlike što je dovoljno psu da sledi prvi trag i da ima sigurnost na tragu.

Sve dok pas ne bude potpuno siguran na tragu polagaće se tragovi za ometanje najmanje deset minuta ranije od glavnog traga kako ne bismo od psa tražili nemoguće. Ne treba zahtevati od psa da slepo prati osnovni trag, a da se ne osvrće na tragove koji su ga ukrštali, jer pas koji ima čvrstinu na tragu će nanjušiti i ostale tragove, malo se zadržati na mestu ukrštanja i nastaviti da traga osnovnim tragom.

Predvežbe (navikavanje na traženje)

Predvežbe obavezno izvodi vlasnik štenadi ili pak lice koje je u mogućnosti da svaki dan provede po sat – dva sa njima. Ove vežbe treba što je moguće ranije početi. Izvode se kroz igru i treba da podstaknu razvoj želje za traženjem. Ukoliko je moguće počećemo još dok se štenad igraju sa kujom – majkom. Bilo gde da pođe kuja – majka, štenad će je uporno pratiti. Ovo treba iskoristiti da se što više razvije želja za traženjem. Najbolje je da vodimo kuju na povodniku a za njom da ide celo leglo štenadi. Krećemo od kućice gde su smešteni praveći polukružnu putanju. Kada pređemo 200–300 metara iznenada potrčimo i odvedemo kuju u zaklon iza kakvog žbuna, zida ili slično. Štenad, pošto se sporije kreću, ostaće sama i nekoliko će trčati u pravcu gde smo pobegli sa kujom. Kad zastanu i počnu da cvile, počinjemo da pratimo njihovo ponašanje, a to je ustvari njihovo prvo traženje. Ovde moramo biti strpljivi i pustiti štenad da se cvileći kreću oko mesta gde su izgubili majku sve dok je ne pronađu, a kad je pronađi kao nagrada sledi igra. Vežbu ćemo izvoditi svaki dan i čim štenad brzo pronađu majku sledeći dan menjamo mesto gde ćemo je sakriti i povećavamo daljinu od štenadi do mesta sakrivanja. Za samo 10–15 dana štenad će lako nalaziti kuju i to je znak da je prva vežba uspešna. Pošto se štenad odvoje od majke prva nekolika dana po odvajanju samo ćemo se igrati sa njima, a zatim na istovetan način ponavljamo vežbu traženja, samo sad štenad traže nas. Kada nas budu uspešno pronalazila delimo leglo na dve do tri grupe i izvodimo istu vežbu, gde nas traže 2–3 štenata. Na kraju prelazimo na pojedinačno traženje. Sa štenetom koje nas bude uspešno pronalazilo kad mu pobegnemo i sakrijemo se na odstojanju od 100–200 metara od mesta gde smo mu pobegli uspešno je završeno navikavanje na traženje. U navikavanju na traženje ne treba žuriti i ono treba da se završi kada štene navrši 4,5 do 5 meseci.

Psa od pet mjeseci počinjemo da navikavamo na opremu za pse tragače. Tek kad mladi pas se navikne na dugi povodnik počinjemo sa vežbanjima na tragu. Dobro pripremljen pas će sigurno i rado slediti trag. Na tragu se polažu predmeti ali se od psa ne traži donošenje. Posmatrati ćemo reakciju psa kad naiđe na predmet, to će nas obavestit da li ima želju za pokazivanju predmeta ili donošenje.

Nakon toga ćemo raditi na tragu, koji polažemo tačno po uputstvima za polaganje i izrađivanje traga koje dobijemo od dresera.

Značaj i pripremanje predmeta traganja

Značaj predmeta, koje treba ostaviti na tragu prilikom polaganja traga, veo­ma je veliki. Pomoću njih, u toku dresure, se prati da li pas pravilno sledi trag. U praktičnoj primeni pas tragač treba da pronađe sve predmete koji pripadaju licima za kojima se traga, tj. predmete koje su pomenuta lica posedovala ili s njima bila u dodiru.

Predmete koji se  postaljaju na trag treba prethodno pripremiti. Odabiraju se razni predmeti, koji  su sa postavljačem što više bili u dodiru, a koji su od tekstila, kože, drveta, kartona, upaljač, šibice i sl. Oni, u početku dresure, treba da budu do veličine paklice šibica, ne smeju da budu oštri, po boji moraju odgovarati približno boji zemljišta i ne smeju biti svetli i izrazito uočljivi za psa. Pre nego što budu postavljeni na trag, postavljač treba da drži predmete nekolika sata u džepove od pantalona kako bi oni potpuno poprimili njegov miris i tako pripremljeni predmeti sigurno će poslužiti svrsi kojoj su namenjeni.

Nikad se predmet istog dana ne stavlja dva puta na tragu, a ako se stavlja drugi dan treba ga predhodno dobro oprati i osušiti na suncu, ali je najbolje uvek upotrebljavati nove predmete.
Način postavljanja traga za vreme dresure

U početnoj fazi dresure psa tragača, dok radi na tragu vlasnika, trag postavlja vlasnik psa. Kasnije, kada dresura dospe u fazu rada na tuđem tragu, postavljanje traga neposredno utiče na pravilnu dresuru psa tragača. Zato u postavljanju traga ne sme biti nikakvog šablona.

Postavljač traga treba svakog dana da bude drugo lice, kako bi se pas od početka dresure navikao na mirise raznih ljudi i osposobio da sledi svaki trag. Postavljači traga moraju zapamtiti kuda su postavili trag, gde su promemli pravac i na kojim su mestima ostavili predmete na tragu.

U početku dresure, trag treba postavljati na nekoj livadi na kojoj je trava niska. Radi orijentacije, početak traga postavljač obeleži nekom grančicom. Na početak traga postavljač ugazi travu tapkajući oko 5 menuta na površini oko pola kvadratnog metra, pazeći da ne napravi vidnu fizičku povredu tla. Zatim, postavljač traga desetak metara produžava kretanja kratkim koracima koji su ne duži od dužine stopala, posle desetak metara prelazi u kretanje normalnim korakom. Dužina tragova, zavisno od toka dresure, treba da se postepeno povećava od 100 – 1000 m. U početku dresure se tragovi postavljaju pravolinijski ili sa malim krivinama, a kasnije se postavlju u raznim pravcima i sa jakim krivinama, da presecaju starije tragove, da prelaze preko puta, pruge, potočića, oranica, pored zgrada, dvorišta i sl. što znači da i mesto na kome se postavlja trag i teren kojim prolazi trag treba stalno menjati.

Dužina tragova postepeno se, srazmerno obučenosti psa povećava i do nekolika kilometra.

Na tragu se u početku se postavlja jedan, a kasnije do desetak predmeta. Predmeti se ne smeju postavljati na prelomima deonica, već uvek na trasi deonice da pas ne shvati pogrešno da kada nađe predmet treba da skrene.

Starost traga je vreme od po­stavljanja traga do početka rada psa na tragu. Starost treba da se kreće od 5 minuta u početku dresure do 24 sata za dobro dresiranog psa.

U početnoj fazi rada na tragu treba izbegavati rad po vetrovitom vremenuu, a kasnije obavezno postavljati uz vetar pa tek kad pas bude uspešno pratio tako postavljen trag preći na postavljanje niz vetar i na kraju da vetar duva bočno na trag, kako bi se u otežavajućim okolnosti­ma pas što više naučio.
Slobodno traženje predmeta

U početku dok je u zaklon, a polagač polaže pravolinijski trag dužine do 300 metara. Na kraju položi predmet koji je već držao u džepu 3 sata.

Po postavljanju traga čekamo najmanje trideset minuta do upućivanja psa po tragu. Zadržavamo psa na "ugaženi" početak traga dok ne "uzme miris", a zatim ga pustamo da ide po tragu tako da polako popustamo dugi povodnik i istovremeno ga usporavamo, ako ide prebrzo, ali tako da to pas ne oseti i da ga ne ometemo u njušenju. Kad nađe predmet, bez obzira da li ga aportira ili samo označi, obavezno psa pohvaliti i pustiti ga da se igra, jer bilo kakvo ispravljanje psa, kao što je slučaj prisiljavanja psa da uzme aport sa traga, stvara kod psa osećaj kažnjavanja, što će izazvati odbijanje svakog rada njuhom.
 
                                                                                                                                                preuzeto sa sajta:www.dresurapasa.8m.com

Van mreže Dig.iTallEVIL

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 4494
 • Member since: Mar 16, 2012

Odg: Obuka pasa za rad sa nosom
« Odgovor #1 poslato: 14 April, 2012, 12:53:21 »
Shto se tihe igranja-bacanja loptice po stanu, to ne praktikujemo jer se polomi na parketu  :itwasntme: znam da je parket uzas za ligamente ali tu necu praviti kompromis.

E sada kako smo je uchili da pretrazuje. Prvo mnogo je lakshe kada krenesh da radish sa shtenetom od 8 nedelja. Krenem iz jedne sobe u drugu i usput postavljam komadice hrane, neke komadice stavim na vidljivo mesto, neke malo sakrijem ali ne previshe u pochetku. Onda joj dam da mi onjushi ruku u kojoj je bila hrana i kazem joj "trazi" chim krene da njushka oko moje ruke, na kvarno joj spustim jedan komadic na pod blizu nje ali da ne vidi, tako skapira da treba nosem da nadje ono shto inache dolazi iz ruke. Chim nadje taj prvi komadic krene da njushka dalje a ja joj ponavljm "trazi". Pvih nekoliko pokushaja ja idem korak ispred nje a ona zamnom i ponavljam "trazi" kad god smo u blizini komadica hrane.
Ona je to jako brzo savladala, odnsno vec sutradan je tachno znala shta treba da radi kada chuje "trazi". Kako bi ishlo sa starijim psom, nemam pojma.

Kasnije smo pocheli da joj sakrivamo igrachke. Prvo joj pokazem igrachku i dam da onjushi a onda je zatvorim u kupatilo dok ja sakrivam predmet. Chim je pustim iz kupatila kazem joj npr "trazi lopticu". Tako je bilo u pochetku dok sam je navikavala na trezenje predmeta, kasnije je samo ishla komanda "Trazi".

Ona je jako pazljiva prilikom pretrazivanja i chesto me prvo pogleda kada nadje lopticu na mestu koje joj nije dozvoljeno i cheka dozvolu da je uzme. To moze da se vidi pred kraj ovog snimka:

Trazi 4


Sada nalazi bilo koji sakriveni predmet bez predhodnog pokazivanja i mislim da to radi tako sto trazi po mom mirisu (nemam drugo objasnjenje). Kako to treba da funkcionishe kod pasa koji kojima je to posao, nisam sigrna.


Van mreže Ana Zara

 • Sr. Member
 • ****
 • Poruke: 265
 • Member since: Apr 04, 2012

Odg: Obuka pasa za rad sa nosom
« Odgovor #2 poslato: 14 April, 2012, 14:06:56 »
 - prvo i obavezno:  :lipssealed:  flaster na usta, po mogućnosti onu debelu traku iz krimi filmova - ispričavam se unaprijed na izravnosti, ali ne mogu drukčije, predugo bi trajalo  sm wink

  - drugo:  UNAPRIJED pripremiti trening-scenarij, tako da pas bude USPJEŠAN i da mu bude JASNO što se od njega očekuje

   taj prvi 'trening', umjesto onog kaosa na filmu, bi mogao izgledati otprilike ovako:

   - pas je zatvoren u kući, ili već gdje boravi
   - vodič udahne duboko i smireno promisli što će raditi i kako će to izvesti (promisli o svemu što čini elemente 'scenarija': pas, alati, vlastito ponašanje)
   - vodič odlazi u dvorište i po unaprijed određenoj trasi postavlja poslastice (pas je još uvijek negdje zatvoren)
   - nakon postavljanja 'traga' u vidu poslastica, vodič smireno i ŠUTKE odlazi po psa, stavlja ga na povodnik (i dalje šuti) i dovodi ga do mjesta gdje je započet trag (i dalje bez riječi)

   - na pol metra od početka 'traga', vodič staje (šutke), pas je na povodniku, vodič stoji kao stup, šuti i ČEKA da pas SAMOSTALNO namiriše najbližu poslasticu
   - vodič čeka... stoji čvrsto na mjestu, psa samo drži čvrsto za povodnik, NE cima ga, povodnik je pušten dovoljno da pas može doći skoro do poslastice ali da je NE može dohvatiti
   - pas će najvjerojatnije vrlo brzo namirisati poslasticu na podu

   - ČIM vodič primijeti da je pas 'uhvatio' miris poslastice i da je poćeo vući u tom smjeru (dakle, vodič je psa na povodniku pustio ISPRED sebe), samo riječ BRAVO - i vodič pušta da ga pas odvuče do početka 'traga' i da pojede prvu poslasticu

   - vodič pušta da ga pas odvlači do sljedeće poslastice - opet BRAVO - i tako do kraja 'traga'

  - kad se stigne do kraja 'traga', veselo pohvaliti psa i na povodniku ga odvesti do mjesta gdje je prije treninga bio zatvoren - bez dodatnih riječi - i ostaviti ga tamo neko vrijeme

  - cijeli scenarij ponoviti - od početka do kraja

  - raditi ovako ISTO, na ISTI način nekoliko dana

  - nakon nekoliko treninga (pod uvjetom da se SVE odvija na ISTI način, dakle, cijeli scenarij je UVIJEK isti), pas će SAMOSTALNO početi vući vodiča na mjesto početka 'traga'

  - kada se TO dogodi, dakle, kad je očito da je pas razumio da nakon početnog dijela scenarija (zatvaranje u kuću, dolazak po psa, stavljanje na povodnik, odlaženje do određenog mjesta u dvorištu bez riječi) slijedi "zabavno sakupljanje poslastica sa poda po određenoj trasi", TEK TADA se uvodi verbalni signal za tu radnju, riječ TRAŽI

  - sada ponavljati ISTI scenarij kao gore, ali sada, PRIJE nego pas pojede prvu poslasticu, na početku 'traga' - izgovoriti jednom, jasno, riječ TRAŽI

  - kad pas pojede poslasticu, slijedi 'bravo' i nakon toga, prije sljedeće poslastice opet riječ 'traži' - jednom izgovoriti, ne ponavljati - stigli smo do druge poslastice, pas je pojeo, u tom trenutku ide 'bravo', pas vuče prema sljedećoj poslastici, riječ 'traži', jede, istovremeno 'bravo', ide dalje, riječ 'traži'. itd, do kraja traga

  - u slljedećim treninzima (scenarij je ISTI), prorjeđuju se pohvale i prorjeđuju se naredbe - dok se ne dođe do razine kada je dovoljno SAMO na početku 'traga' izgovoriti JEDNOM (jasnim glasom) riječ 'traži' i SAMO jednom riječ 'bravo' na kraju 'traga' (na kraju 'traga' psa pohvaliti i poigrati se s njim, opet ga nakon toga vodimo, na povodniku, na mjesto gdje je bio zatvoren

 - tek kada se ovo SVE dobro savladalo u dvorištu, odlazimo na teren negdje vani, na neku livadu ili slično i odrađujemo ISTI scenarij (vani je, prije odrađivanja 'scenarija', pas obično zatvoren u autu)

  ovo opisano je, naravno, samo početak učenja, za opis cijelog procesa treba napisati knjigu...  :itwasntme:

    :nod:

 
   

Van mreže AA

 • Hero Member
 • *****
 • Poruke: 8854
 • Member since: Mar 16, 2012

Odg: Obuka pasa za rad sa nosom
« Odgovor #3 poslato: 14 April, 2012, 14:10:53 »
da. to je najlakse videti u parkovima...najmanje slusaju oni psi koje vlasnik stalno zivka i stalno mu se obraca dok je ovaj u igri ili nekoj akcii, a oni kojima se vlasnik obrati samo kada zaista treba da dodju ili nesto prekinu-oni slusaju odmah.


moram da priznam da ja nikad nisam proucavala postupak rada na tragu (nisam proucavala ni poslusnost  :mad:   sm valjko1 ) i da mi je odlicno dosao ovaj tvoj post ana.

a samo trazenje loptice ce savladati kad je jednom izgube i krenu da je traze, a ti im kazes "trazi". nakon par puta ce znati sta to znaci... to je prirodno. e sad... ni to nece nauciti u gunguli i kad imaju nesto zanimljivije  sm smesko2

Van mreže Ana Zara

 • Sr. Member
 • ****
 • Poruke: 265
 • Member since: Apr 04, 2012

Odg: Obuka pasa za rad sa nosom
« Odgovor #4 poslato: 14 April, 2012, 14:15:24 »
    da, treba razlikovati 'tracking', odnosno traganje po tragu koji je na tlu i pas ga slijedi sa 'spuštenim' nosom (ovakav način traganja je i dio sportske radne kinologije i sportska je disciplina)

   s druge strane, 'searching', odnosno 'slobodno' traganje, koje može biti kombinacija traganja 'spuštenim' nosom (po tlu) i 'dignutim' nosom (pas ispituje čestice mirisa koje 'lete' zrakom, poviše tla) uvježbava se ako školujemo psa za detekciju narkotika ili psa-spasioca (SAR dogs)


    evo jedan jedan video na temu 'Tracking':

  http://www.ehow.com/video_5361618_train-tracking-dog.html

   ovo je uvodna 'lekcija', pas još ne zna što će se od njega očekivati
   obratite pažnju na ponašanje vodiča: vodič ŠUTI cijelo vrijeme, psa se pušta da samostalno pronađe hranu i hvali ga se kada to napravi

   ono što sam zaboravila napisati u prethodnom postu jest postavljanje tzv. 'jack pot-a' na kraju traga: dakle, na kraj traga se postavi šaka hrane, ili veći slasniji komad i kad pas to pronađe, slijedi jako vesela pohvala - tako pas dobija 2 signala da je vježba završena: veća količina hrane i puno veselije i obilnije hvaljenje nego za vrijeme izvođenja vježbe

  a ono što se meni ne sviđa u ovom videu, jest prekratki povodnik: pogledajte još jednom... povodnik treba biti toliko dug da vodič može komodno stati IZA psa, ovako ima previše muvanja i nepotrebnih kretanja vodiča

    proces poduke za 'searching' se odvija drukčije - to je ono sakrivanje loptice po stanu, ili u prirodi; ili se jedan član obitelji sakrije pa ga pas traži, itd...

 

Van mreže Ana Zara

 • Sr. Member
 • ****
 • Poruke: 265
 • Member since: Apr 04, 2012

Odg: Obuka pasa za rad sa nosom
« Odgovor #5 poslato: 14 April, 2012, 14:17:07 »
 

   ...jedan video na temu 'searching' (zabavne igre sa psom u kući):

   
Fun 'Nose Work' Ideas


    primijetit ćete uporabu klikera, no umjesto zvuka klikera može se reći i veselo 'bravo'  sm wink

    i svakako obratite pažnju na ponašanje vodiča !!!!!!  ...minimum riječi, minimum 'prčkanja' po psu...  sm wink   
   ...i, naravno, sve se ovo može prebaciti i vani, u dvorište, prirodu, nakon što pas usvoji gradivo u kući (bez ometanja)

             super turbo dobra zabava za kišne dane  sm cheers

   
   

Van mreže BlackKan

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 6029
 • Member since: Mar 16, 2012

Odg: Obuka pasa za rad sa nosom
« Odgovor #6 poslato: 14 April, 2012, 14:18:19 »
postace mi omiljeno zensko ime "Ana", 4 Ane na forumu :dens:

Bravo :clapping:

Van mreže Dig.iTallEVIL

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 4494
 • Member since: Mar 16, 2012

Odg: Obuka pasa za rad sa nosom
« Odgovor #7 poslato: 14 April, 2012, 16:04:57 »
AnaAzra  :worth:  za objashnjenje, ja ochigledno nisam dobro objasnila  sm redface

Poshto je nama pretrazivanje stana omiljena igra (napolju nismo radili trag) evo jednog finog nachina da iskoristite kutijice od pringles chipsa  sm smesko1

Trazi 7


E sad, pitanje za Anu poshto ima najvishe iskustva. Ranije sam mislila da je Kali mnogo dobra u tome shto radi  sm smesko1 odnosno da sa lakocom nalazi bilo koji predmet koji joj pokazem pre nego shto je zatvorim u kupatilo. Onda sam primetila da vishe ni ne gleda shta joj pokazujem vec samo cheka da je shto pre zatvorim kako bi igra pochela. Testirala sam je time shto sam joj pokazala jedan predmet a sakrila sasvim drugi. Nashla je ovaj drugi predmet koji joj nije bio ni pokazan. To me je navelo da pomislim da ona ne trazi zaista predmet vec prati moj miris.

Isto tako, prvo pretrazivanje u toku dana je prilichno precizno i jako brzo nadje predmet shto se vidi u sledecem snimku:

Trazi 1


dok je vec u 6 pokushaju drugachije, odnosno prvo obilazi mesta na kojima je loptica predhodno bila pa tek onda pochinje zaista da trazi.

trazi 6


E sad;

- kako psa pravilno nauchiti pretrazivanje prostorije?

- kako fokusirati psa na trazenje predmeta na novoj lokaciji bez predhodnog obilazenja "starih" mesta?

Van mreže BlackKan

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 6029
 • Member since: Mar 16, 2012

Odg: Obuka pasa za rad sa nosom
« Odgovor #8 poslato: 14 April, 2012, 17:00:24 »
Vi ste super,mi mozemo da nadjemo neki predmet samo vizualno,njuh nam je uvek na "off"  sm valjko1
ustvari kod nas su mozda malo vece povrsine u pitanju  :wonder:

 e kako je nezna,ovaj moj bi sve razbucao da je nadje  sm evil

Van mreže Dig.iTallEVIL

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 4494
 • Member since: Mar 16, 2012

Odg: Obuka pasa za rad sa nosom
« Odgovor #9 poslato: 14 April, 2012, 17:12:35 »
Pa sad to nezna je relativno  sm smesko1 ovo sa pringles kutijicama, prvi deo snimka sam presekla jer me je pogledala i kao "tu je!" i onda uhvatila kutiju i sazvakala da bi ispala loptica  sm cepko na drugom delu istog snimka je preskochila taj deo gledanja umene i odmah dohvatila kutiju zubima  sm smesko1

Van mreže BlackKan

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 6029
 • Member since: Mar 16, 2012

Odg: Obuka pasa za rad sa nosom
« Odgovor #10 poslato: 14 April, 2012, 17:23:37 »
  sm ljutko da pustas cele snimke bez cenzure  sm placko,hocemo i mi da vidimo kako se lepotica pretvara u zver sm cepko
a da li si probala ono da je zbunis dve - tri loptice u casama,da li ce da nadje sve  :worth:

Van mreže Ana Zara

 • Sr. Member
 • ****
 • Poruke: 265
 • Member since: Apr 04, 2012

Odg: Obuka pasa za rad sa nosom
« Odgovor #11 poslato: 14 April, 2012, 18:47:51 »
@ Dig.iTallEVIL : pravilno pretraživanje prostorije?
     ...hmmm... aj, razmisli, što je to 'pravilno'? s lijeva na desno, od istoka ka zapadu, od stropa do poda, ili, možda, najprije sve sjedeće elemente pa poslije sve police?  sm smesko2

     u tzv. 'slobodnom pretraživanju' nema pravila, i pas je u pretrazi (dakle, sad govorimo o 'searching', a ne 'tracking') apsolutno samostalan - svaki pas tragač ima neki svoj način na koji će najefikasnije primijeniti naučeno i najefikasnije pretražiti zadano područje
     ...i treba ga pustiti da radi sam... inače, počnemo li previše intervenirati, zbunjujemo psa i može se lako dogoditi da mu motivacija splasne, jer se počinje plašiti greške

    kad u službene svrhe (na primjer, sistematična pretraga svih pretinaca za prtljagu na aerodromu) treba odraditi detaljno pretraživanje, i vodič želi da pas određenim redoslijedom pretražuje zadano područje, onda je rješenje jednostavno: pas je na povodniku i, uz vodiča, prateći njegovo kretanje, pretražuje sistematično od početka do kraja sve pretince redom

    dakle, odluka je tvoja: pustiti psa da radi samostalno i slobodno, bez tvoje intervencije - ili ga staviti na povodnik i (opet BEZ tvog aktivnog uplitanja u potragu) navoditi ga svojim kretanjem po prostoriji

a što se tiče drugog pitanja (o pojedinačnim predmetima) - u ovom slučaju pas sigurno pretražuje po tvom mirisu i po specifičnom mirisu teniske loptice (našao bi je i da je ne pokažeš prethodno)


   

Van mreže Ana Zara

 • Sr. Member
 • ****
 • Poruke: 265
 • Member since: Apr 04, 2012

Odg: Obuka pasa za rad sa nosom
« Odgovor #12 poslato: 14 April, 2012, 18:50:43 »
...zaboravila sam napisati - pusti psa da obilazi 'stara' mjesta, to je normalno, provjerava... inače to ne bi bilo 'pretraživanje'  sm wink

Van mreže Ana Zara

 • Sr. Member
 • ****
 • Poruke: 265
 • Member since: Apr 04, 2012

Odg: Obuka pasa za rad sa nosom
« Odgovor #13 poslato: 14 April, 2012, 19:18:25 »
Starting a Green Dog in the Focused Scenting Method


     počeci obuke mladog psa - fokusiranje na miris čovjeka

     važno: nagrada kad pronađe!  ...ne zaboravimo nagrađivati...


a ovdje vidite ono što sam prije spomenula - pretraživanje uz navođenje, pas je na povodniku i vodič ga navodi da sistematično pretražuje

pas je naučen da sjedne kad pronađe; tako 'markira' vodiču da je zadatak obavljen i da se traženi predmet nalazi u smjeru pseće njuške

   Steve Gardner's K9 Mako, WSP Bomb Dog (The video's owner prevents external embedding)

   (udavila sam vas... dosta je...)   :blink:

Van mreže Dig.iTallEVIL

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 4494
 • Member since: Mar 16, 2012

Odg: Trag i trazenje predmeta
« Odgovor #14 poslato: 14 April, 2012, 21:24:58 »
Pa sad, po kuci bash i necu na povodniku da je drzim :D ok, znachi da smo na pravom putu  sm wink iz snimaka si mogla da vidish da joj se ne uplicem u pretrazivanje i ne navodim je, mislim da je to vishe zbunjuje nego kada je jednostavno pustim da sama sve obavi :)

Shto se drugog dela tiche, moj problem je to shto mislim da ne trazi po mirisu predmeta jer je npr taj zamenski predmet bio privezak sa kljuchevima, odnosno nishta sa chim ona ima dodir, a pokazani predmet upravo njena omiljena loptica. Ona je trazila i nashla sakrivene kljucheve.

U svakom sluchaju hvala na objashnjenju :) i ne davish, pishi, bar imash shta pametno da napishesh :D